Sim kít giử số & sang tên nhanh gọn cho người giao dịch. Giá đã chuẩn nên chỉ nhận chốt nhé.0935 789 567
1,3 Triệu