Call : 0968.586.586
SMS : 097.9999.198

0964.289.789 1000k
0968.39.4789 850k
0967.60.7789 850k
0967.540.789 850k
0967.30.1789 850k

Lấy cả lô call để có giá tốt nhất