Chỉ nhận chốt nếu mặc cả về giá xin đừng gọi .cám ơn