0962.161.479.......250k
096.2222.104.......350k
09.62.17.68.17.....200k
0962.101.246.......250k

cần thanh lý ít sim rác to 09 tk 30k.thẻ đầu dc 100%
bác nào cần call mình nhé