Lô Thơm mong AE ủng hộ:
0965.7979.83
09.6949.8696
097.564.3898
09.848.34563
09.6367.0969
0975.24.8676
0977.34.9757
0965.23.9676
0966.136.909
0976.91.7959
0963.745.766
0976.01.4959
0963.27.92.72
0968.221.550
0967.499.811
0967.296.499
098.55.99.160
0969.114.644
0966.066.875
096.279.2242
Giá 120k/S/Lô
===>
Liên hệ : 09.882.882.39 (Mr.Trường)
YH: sim_giabao
Mail: xuantruong.3290@gmail.com