bác nào đang giữ em nó ạ09xx 88.6666 cho giá luôn ạ