096.404.0000
0964.04.0000

Cam kết 200k/18 tháng - Gọi free 10p - 700p/tháng.
Vào tên chính chủ. Giá 3tr5.
Call: 0909.9090.47 - 0964.606060