988.404.238 =300k 0963.545.122=220k
0963.446.772 =250k
0963.551.833=300k
0963.434.090=300k
0963.556.949=320k
0963.535.141=300k
0963.404.373=350k
0963.559.422=280k
0963.575.933=300k
0963.494.323=350k
0985.356.992=250k
0987.84.73.63=220k
0987.847.448=220k
0987.847.929=220k
0987.849.223=200k
0987.847.818=300k
0987.847.687=250k
0987.847.225=200k
0973.497.880=200k
098.666.3950=200k
0977.505.338=350k
0974.483.008=220k
0977.412.252=260k
0984.940.993=250k
0987.294.662=220k
0987.004.677=350k(đã bán)
0973.404.535=350k
0979.908.336=250k
0973.638.119=320k
0964.925.991=220k
0964.574.547 =350k (đã bán)
0964.880.518 =200k
0964.77.14.55 =220k
0964.617.668 =500k
0964.78.58.28=350k (đã bán)
0964.621.688 =500k
0964.7.555.93 =150k
0964.86668.0=320k
0964.82.32.12 =250k
096.481.4881 =250k
0964.54.37.97=180k
0964.681.081 =250k
0964.767.885=220k
0964.341.521 =200k
0964.55.91.58 =150k
0964.818.596 =250k
0964.72.34.38 =150k
0964.98.88.98 =8000k(em này là đại phát )
ai mua call:0988.113,821 những bạn nào ở xa thi hãy chuyển khoản cho mình .rùi mình chuyển phát nhanh 2 ngày là có sim đến tận nhà.cộng thêm phí sip là 20k nhé
http://87.84.73.63/