093.265.3999 Giá: 3.500k
Sim ngkit Ko dính 4&7
~o)~o)~o)
Lô Tam Hoa 1
Ngkit: 450K/Sim

097.567.4111

097.289.0111
0972.81.01.11
097.297.0111
09843.09111
~o)~o)~o)
Lô Sảnh Tiến
Ngkit: 250K/sim

0964.035.123
0964.385.123
0964.095.234
0964.359.234
===================
Kmc.Chỉ Nhận Chốt .
Chốt Alo: 0962.94.3456