Muốn mua em 0976777879 mà nghe đâu chịu không nổi tiền, các bác phán xem e nó khoảng bao nhiu ạ