lô sim vừa kích hoạt tk 30k(km 30k/12 tháng nhé)

0965.582.441

0965.404.621
09.6543.6902
0965.993.406

0965.533.250
0965.454.610
0965.374.760

0965.950.436
0965.846.314

0965.484.763
0965.347.765
0965.931.554

0965.864.230

giá lô 600k/13 sim


ace kết call 0984.468.050 để làm việc nhé