ban gap bán 01245639999 -2,8 trieu va 01245746666 giá 1-3 triệu

lh: 01244116688