mình muốn bán sim 0968129992 đã kick, trả trước.ai hứng thú liên hệ 01669514508
mình ở Nam Dư, Hoàng Mai, Hà NỘi