01666626.898

sim nguyên kit, kick lên có 50k tk và mỗi tháng +30k
giá 200k nofix
mặc cả miễn alo
chốt alo : 0978.234.333 - 0905.18.6789
Số tài khoản :
Sacombank : 0288.37.37.37.37
Vietcombank : 0101001061262
Chủ tk : Trần Văn Hàn
www.timmuasim.com