2 sim đều trả trước
1. 0917168998: trả trước đã kích nhưng ít dùng chủ yếu để giữ số, chính chủ nên sang tên nhanh chóng - 2,5 Triệu
2. 01246449999: trả trước chưa kích, mỗi tháng +3.000.000 đồng vào TK Km2 trong 12 tháng - 6 triệu

LH: 0949128333