cần bay nhanh ai có hứng vào rước hộ phát
0986 866 977 1tr
0972 370 678 800k
0969.325.335 500k
0964.743.744 450k
09644 72 678 800k
0967.51.52.56 550k
0967 18 02 95 500k
096 7777 598 400k
0966 799 7910 350k
kết call & sms 0964986336
địa chỉ:số 20 nghách 52/38 đường mỹ đình,trong thôn phú mỹ,sau bxe mỹ đình