em có cái sim :
0987636789
09876.3.6789
0987.636.789
Sim soi gương hàng nét đẹp cân đối .
Giá bán đề xuất 26t
Kết liên hệ em : 0987079999