-)v-)v-)v
chỉ 2 em thôi nguyên kích

0966.186.681 = 1tr5 ( chuẩn soi gương ko dính 4 7 )

0967.888.578 = 1tr

a e kết call 0942.013.013