09.1340.1985 : 2tr

( sim trả sau - Bao chuyển tỉnh )


gói cước 94k/1500p/9p