09.654.2468.6
0965.424.686
0965.96.86.56
096.953.9.953

sim nguyên kit,tomato
Giá 1tr/3sim

LH Mr Phú 0969.39.33.88 -0622.47.47.47