Sim Vina kích ảo gói Xtra để mãi mãi TK 5k, 120k/s/l
0947.01.1386
0945.04.1386
0946.835.866
0946.972.866
0949.421.886
0947.631.866
0947.321.866
0948.204.866
0945.847.688
Liên Hệ: 0948.53.63.63
Mỹ Đình - Hà Nội