0972.678910 = 19T

Sim trả trước, sang tên chính chủ.

Các bác quan tâm alo Bình 0976.878787 ạ