091.490.8899 SIM trả trước nguyên Kit, chuyển tên chính chủ,
Gía bán 2,3 triệu
Liên hệ 091.999.2979