Sim nguyên kít
0964.93.9999 = 48T
Các bác quan tâm alo Bình 0976.878787 ạ