[URL="http://globejsc.vn/sanpham/63/bo-luu-dien-ups-apc-surt6000rmxli--6000va-rackmount.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.58340900_132488753715.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/63/bo-luu-dien-ups-apc-surt6000rmxli--6000va-rackmount.html"]Bộ lưu điện (UPS) APC SURT6000RMXLI - 6000VA rackmount[/URL]
APC Smart-UPS RT / 4200 Watts / 6000 VA / Input 230V / Output 230V / Interface Port DB-9 RS-232 / RJ-45 10/100 Base-T / Smart-Slot / Extended runtime model / Rack Height 3 U.
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/63/bo-luu-dien-ups-apc-surt6000rmxli--6000va-rackmount.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 63.409.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/53/bo-luu-dien-ups-apc-surt10000rmxli--10kva-rackmount.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.53960600_13247678054.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/53/bo-luu-dien-ups-apc-surt10000rmxli--10kva-rackmount.html"]Bộ lưu điện (UPS) APC SURT10000RMXLI - 10KVA rackmount[/URL]
APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 10 kVA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 6 U
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/53/bo-luu-dien-ups-apc-surt10000rmxli--10kva-rackmount.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 62.982.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/54/bo-luu-dien-ups--apc-surt6000xli--6kva.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.26891700_13248743776.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/54/bo-luu-dien-ups--apc-surt6000xli--6kva.html"]Bộ lưu điện (UPS) APC SURT6000XLI - 6KVA [/URL]
[URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/price:all/specs/"]Bộ lưu điện APC SURT6000XLI[/URL] : APC Smart-UPS On-Line, 4200 Watts / 6000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/54/bo-luu-dien-ups--apc-surt6000xli--6kva.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 60.420.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/55/bo-luu-dien-ups-apc-surt8000rmxli--6kva-rackmount.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.81477400_13248752167.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/55/bo-luu-dien-ups-apc-surt8000rmxli--6kva-rackmount.html"]Bộ lưu điện (UPS) APC SURT8000RMXLI - 6KVA rackmount[/URL]
APC Smart-UPS On-Line, 6400 Watts / 8000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 6 U
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/55/bo-luu-dien-ups-apc-surt8000rmxli--6kva-rackmount.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 57.645.000*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/44/bo-luu-dienups-apc-surt8000xli8kva.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.39133400_132476513413.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/44/bo-luu-dienups-apc-surt8000xli8kva.html"]Bộ lưu điện(UPS) APC SURT8000XLI-8KVA[/URL]
APC*Smart-UPS RT 8000VA/6400W, Input*230V/Output*230V, Interface Port DB-9 RS 232, Smart Slot, Extended rutime model, Rack Height 6U, Typical Backup Time at Full Load 6.3minutes (4200 Watts).
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/44/bo-luu-dienups-apc-surt8000xli8kva.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 57.431.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/46/bo-luu-dien-ups-apc-sua5000rmi5u.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.01389600_132476566115.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/46/bo-luu-dien-ups-apc-sua5000rmi5u.html"]Bộ lưu điện ups APC SUA5000RMI5U [/URL]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/46/bo-luu-dien-ups-apc-sua5000rmi5u--5000va-rackmount.html"]Bộ lưu điện ups APC SUA5000RMI5U[/URL][/h]APC Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Rack Height 5U
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/46/bo-luu-dien-ups-apc-sua5000rmi5u.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 39.284.000*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER]

[B]Mua 01 bộ lưu điện tặng ngay 01 chuột HP trị giá 150.000 VNĐ[/B]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/48/bo-luu-dien-ups-apc-surtd5000xli.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.77201900_132476613317.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/48/bo-luu-dien-ups-apc-surtd5000xli.html"]Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI[/URL]
[URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/48/bo-luu-dien-ups-apc-surtd5000xli--5kva.html"][B]Bộ lưu điện UPS APC SURTD5000XLI[/B][/URL]
APC Smart-UPS RT, 3500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Rack Height 3 U
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/48/bo-luu-dien-ups-apc-surtd5000xli.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 38.216.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/60/bo-luu-dien-ups-apc--surtd3000rmxli--3kva-rackmount.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.66062800_132488674512.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/60/bo-luu-dien-ups-apc--surtd3000rmxli--3kva-rackmount.html"]Bộ lưu điện (UPS) APC SURTD3000RMXLI - 3KVA rackmount[/URL]
APC Smart-UPS RT, 2100 Watts / 3000 VA / Input 230V / Output 230V / Interface Port Smart-Slot / Extended runtime model / Rack Height 3 U.
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/60/bo-luu-dien-ups-apc--surtd3000rmxli--3kva-rackmount.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 29.463.000*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/47/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000rmxli-2kva-rackmount.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.75107000_132476590716.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/47/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000rmxli-2kva-rackmount.html"]Bộ lưu điện UPS APC SURT2000RMXLI -2KVA Rackmount[/URL]
APC Smart-UPS On-Line, 1400 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/47/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000rmxli-2kva-rackmount.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 26.687.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/49/bo-luu-dien-ups-apc-surtd3000xli.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.23144200_132476632318.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/49/bo-luu-dien-ups-apc-surtd3000xli.html"]Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI[/URL]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/49/bo-luu-dien-ups-apc-surtd3000xli3kva.html"]Bộ lưu điện UPS APC SURTD3000XLI[/URL]:*[/h][h=1]APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port Smart-Slot, Rack Height 3 U[/h]
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/49/bo-luu-dien-ups-apc-surtd3000xli.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 25.940.250*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/40/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000xli--2000va.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.49147100_13247248049.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/40/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000xli--2000va.html"]Bộ lưu điện (UPS) APC SURT2000XLI - 2000VA[/URL]
APC Smart-UPS RT, 1400 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U / Includes: CD with software, Smart UPS signalling RS-232 cable, User Manual.
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/40/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000xli--2000va.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 22.417.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/62/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000rmi2u.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.17952000_132488728614.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/62/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000rmi2u.html"]Bộ Lưu Điện ups apc SUA3000RMI2U [/URL]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/62/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000rmi2u--3000va-rackmount.html"]Bộ Lưu Điện ups apc SUA3000RMI2U[/URL][/h]- Công nghệ: Bộ Lưu Điện Line Interactive
- Công xuất : 3000Va/2700W
- Điện áp vào: 160 - 285 VAC
- Tần số nguồn vào: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
- Điện áp ra: 230 VAC
- Tần số nguồn ra: 47 -53 Hz
- Thời gian chuyển: 2 - 6ms
- Time sạt : 3 giờ được 90%
- Phụ kiện: User manual, 8 Output Cable.
- Thời gian back-up (full) : 5.2 phút

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/62/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000rmi2u.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 19.855.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER]

[B]Mua 01 bộ lưu điện tặng ngay 01 con chuột HP trị giá 150.000 VNĐ[/B]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/36/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000i.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.11810600_13247188865.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/36/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000i.html"]Bộ lưu điện UPS APC SUA3000I[/URL]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/36/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000i--3000va.html"]Bộ lưu điện UPS APC SUA3000I[/URL]:[/h]APC*Smart-UPS 3000VA/2700W, Input*230V/Output*230V, Interface Port DB-9 RS 232, Smart Slot, USB Typical Backup Time at Full Load 5.5 minutes (2700 Watts). [TABLE="width: 710"]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/36/bo-luu-dien-ups-apc-sua3000i.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 18.507.000*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/61/apc-smartups-rt-192v-battery-pack-surt192xlbp.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.04137000_132488699113.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/61/apc-smartups-rt-192v-battery-pack-surt192xlbp.html"]APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack (SURT192XLBP)[/URL]
APC Smart-UPS RT 192V Battery Packfor Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/61/apc-smartups-rt-192v-battery-pack-surt192xlbp.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 16.439.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/41/apc-smartups-rt-192v-rm-battery-pack-surt192rmxlbp.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.18797300_132472510110.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/41/apc-smartups-rt-192v-rm-battery-pack-surt192rmxlbp.html"]APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack (SURT192RMXLBP)[/URL]
Battery Volt-Amp-Hour Capacity 1920 / Included Battery Modules 4 / Rack 3U / Model Support - SURT3000RMXLI, SURT5000RMXLI. SURT6000RMXLI, SURT8000RMXLI, SURT10000RMXLI
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/41/apc-smartups-rt-192v-rm-battery-pack-surt192rmxlbp.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 14.731.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/57/bo-luu-dien-ups-sua2200rmi2u.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.57634300_13248846609.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/57/bo-luu-dien-ups-sua2200rmi2u.html"]Bộ lưu điện ups sua2200rmi2u[/URL]
[B][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/57/bo-luu-dien-ups-apc-sua2200rmi2u.html"]Bộ lưu điện ups sua2200rmi2u[/URL][/B]
Smart-UPS Rack Mount 230V Online for Server&Network Power Solution(with PowerChute Plus Software Bundles) /Output Power Capacity 1980 Watts / 2200 VA Max Configurable Power 1980 Watts / 2200 VA Nominal Output Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input Frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input Connections IEC-320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P ,British BS1363A, Input voltage range for main operations 160 - 286V Input voltage adjustable range for mains operation 151 - 302V /Typical recharge time 3 hour(s) /Typical Backup Time at Half Load 15.7 minutes (990 Watts) Typical Backup Time
at Full Load 5.2 minutes (1980 Watts).
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/57/bo-luu-dien-ups-sua2200rmi2u.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 14.500.000*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER]

[B]Mua 01 bộ lưu điện tặng ngay 01 con chuột HP trị giá 150.000VNĐ[/B]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/64/bo-luu-dien-ups-apc-sua2200i.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.73042500_132488812420.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/64/bo-luu-dien-ups-apc-sua2200i.html"]Bộ lưu điện UPS APC SUA2200I [/URL]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/64/bo-luu-dien-ups-apc-sua2200i-2200va.html"][B]Bộ lưu điện UPS APC SUA2200I [/B][/URL][/h]Smart-UPS Tower 230V Online for Server&Network Power Solutions(with PowerChute Plus Software Bundles) / Output Power Capacity 1980 Watts / 2200 VA Max Configurable Power 1980 Watts / 2200 VA Nominal Output Voltage 230V /Nominal Input Voltage 230V Input Frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input Connections IEC-320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
British BS1363A
Input voltage range for main operations 160 - 285V Input voltage adjustable range for mains operation 151 - 302V /Typical recharge time 3 hour(s) /Typical Backup Time
at Half Load 24.1 minutes (990 Watts) Typical Backup Time
at Full Load 6.7 minutes (1980 Watts)
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/64/bo-luu-dien-ups-apc-sua2200i.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 13.700.000*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER]

[B]Mua 01 bộ lưu điện tặng ngay 01 chuột HP trị giá 150.000 VNĐ[/B]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/38/bo-luu-dien-ups-apc-sua1500rmi2u1500va-rackmount.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.66644700_13247213597.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/38/bo-luu-dien-ups-apc-sua1500rmi2u1500va-rackmount.html"]Bộ lưu điện (UPS) APC SUA1500RMI2U-1500VA rackmount[/URL]
APC Smart-UPS, 980 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U [TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/38/bo-luu-dien-ups-apc-sua1500rmi2u1500va-rackmount.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 12.596.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER]

[B]Mua 01 bộ lưu điện tặng ngay 01 chuột HP trị giá 150.000 VNĐ[/B]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/45/bo-luu-dien-ups-apc-surt1000xli.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.46429700_132476549714.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/45/bo-luu-dien-ups-apc-surt1000xli.html"]Bộ lưu điện UPS APC SURT1000XLI [/URL]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/22/bo-luu-dien/apc/sanpham/45/bo-luu-dien-ups-surt1000xli-1000va.html"]Bộ lưu điện UPS APC SURT1000XLI[/URL][/h]APC Smart-UPS RT, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U. [TABLE="width: 513"]
[TR]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/45/bo-luu-dien-ups-apc-surt1000xli.html"]Xem chi tiết[/URL]

Giá bán : 12.596.500*VNĐ
Chưa bao gồm VAT
*
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GLOBE
Địa chỉ: Số 92 - Ngõ 192 - Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Email: kd_globejsc@yahoo.com; globeco.ltd2012@gmail.com;
Điện thoại: 04.3640.8345 - Hotline: 0936688202; 0984994684;
Fax: 04.3640.8344


[CENTER]

[/CENTER]
*

Nguồn: http://globejsc.vn/sanpham/46/bo-luu-dien-ups-apc-sua5000rmi5u.html