Giá đưa ra đã chuẩn ACE chỉ cần call: 0977.590.590 để chốt thôi ạk

0969.25.1234 - 2tr1 ĐK bao sang tên
0964.15.1992 - 1tr2 NK
0949.00.1994 - 800k NK
0942.25.1995 - 800k NK