Gía ôm cả lô vui lòng liên hệ trực tiếp để lấy giá ạ.
Giá lẻ như bên dưới ạ
hay cái là sim mới 100% chưa qua sử dụng ạ
0912888877
Giá lẻ 5500k
0912888800
Giá lẻ 5000k
0912928866
Giá lẻ 5000k
0916378866
Giá lẻ 4000k
0919121983
Giá lẻ 4000k
0919199333
Giá lẻ 3500k
0919223579
Giá lẻ 4000k
0916223579
Giá lẻ 3500k
0916363579
Giá lẻ 3500k
0919263579
Giá lẻ 3500k
0919291991
Giá lẻ 3500k
0919118855
Giá lẻ 3000k
0912885522
Giá lẻ 3000k
0919163838
Giá lẻ 3500k
0919196226
Giá lẻ 3000k
0919276969
Giá lẻ 3000k