0948001155 & 0948001166
Cặp AABBCC Tiến đuôi đẹp
Giá 3tr/Số. Cả cặp có gía tốt hơn.

SIM trả trước mới NK
LH: 0942.91.7979