Thanh Lý: 093.265.3999
Giá : 3000k
Hàng ngkit. Ko dính 4&7
Kmc
Chốt Alo: 0962.94.3456