Bán sim:
0964.268.379 = 1tr379 (mmc)

0964.129.139 = 1tr999

Liên hệ :

0967.466.488 / 0945.34.43.43 / 0167.2.25.1325

Hàng thơm ngon bổ rẻ, ae kết thì xúc, ko kết thì
up