Liên Hệ : 0945.13.4444 - (08)66.52.9999

Độc Quyền Điện Thoại Bàn VIP Sài Gòn

Hotline Cố Định Vip Cho Các Công Ty


( Điện Thoại Bàn - Không Dây - Rất Tiện Lợi )

(08) 66.899999 ==== 125tr

(08) 66866666 ==== 105tr

(08) 66.52.9999 ==== 20tr

(08) 66.81.81.81 ==== 20tr

(08) 35.18.18.18 ==== 45tr

(08) 66.54.8888 ==== 16tr

(08) 22.07.6666 ==== 12tr

(08) 22.08.6666 ==== 13tr

(08) 22.31.6666 ==== 12tr

(08) 22.35.6666 ==== 12tr

(08) 22.111.555 ==== 15tr

(08) 22.333.777 ==== 13tr

(08) 22.444.666 ==== 13tr

(08) 22.444.777 ==== 13tr

(08) 22.444.999 ==== 15tr

(08) 22.155.155 ==== 15tr

(08) 22.166.166 ==== 15tr

(08) 22.188.188 ==== 15tr

08668.44.456 ===== 2tr


Giao Dịch : 393 Trường Chinh - P14 - Tân Bình

Các Số Đã Bán

(08)66.988888
(08)22.666.888
(08)22.666.999
(08)22.01.9999
(08)22.02.9999
(08)22.03.9999

(08)22.04.9999
(08)22.05.9999
(08)22.06.9999
(08)22.07.9999
(08)22.08.9999
(08)22.48.9999
(08)22.01.6666
(08)22.02.6666
(08)66.52.52.52
(08)22.03.6666
(08)22.04.6666
(08)22.05.6666
(08)22.066666
(08)22.09.6666
(08)2228.6666
...v...v...