Như tiêu đề. Bán:
0972.13.23.33 giá 5 triệu.
Call 0969.268.279.