0963.31.31.39 giá đi nhanh 500 vào agribank lh 0976543666 www.sodepquangninh.com để được giảm giá ít nhất 20% mỗi số