SIM TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ

0963.02.11.02 = 1,8TR ( nO FIX )

CALL : 0975.186.186