Dành cho A,e chốt trong Ngày

...0932.06.0000.... 4 củ (Ngày chủ nhật )

___call____* 0906000006 *____

mặc cả miễn call