Lô 1 Sim học sinh 10 sim*150k= 1500k
hỗ trợ kích ảo hoặc để nguyên kít
0962.999.336
0968.02.02.95
0969.16.09.93
0962.797.101
0968.35.25.89
0969.46.9909
096.66.11.323
0969.013.236
0968.454.369
0969.000.159Lô 2 Sim Sinh Viên 18 sim == 2t2

hỗ trợ kích ảo hoặc để nguyên kit
0974.69.1996
0966.453.222
0967.327.399
0988.260.116
097.3979.048
0986.012.017
0988.456.075
0989.202.151
0987.40.6226
0969.520200
0973.604443
0967.24.06.98
097.555.3419
0964.894.679
0975.168.557

0975.79.2569
097.2886.236
0969.689.151ACE kết call 0984.468.050 để làm việc nhé