096513.9876===399k
097294.8765===299k
096516.7654===299k
097406.7654===299k
097216.7654===299k
097259.7654===299k
098224.7654===299k
097403.6543===299k
098829.5432===299k
097539.5432===299k
096509.5432===299k
097278.5432===299k
097569.5432===299k
096517.5432===299k
096515.5432===299k
097408.5432===299k
097220.5432===299k
096510.3210===249k

09.6238.0444===499k"lộc mãi tài phát, không tử, tk 100k gói tomato"
0968.925.444===499k"tk 100k gói tomato"
09779.43.000===550k"tk gần 100k gói tomato"
0978237000===600k"tk gần 100k gói tomato"
0977.820.444===550k
0972.976.444===599k
097.4242.444===999k
09848.11.444===699k
0984.931.000===599k
0986.103.000===750k
0982.916.000===750k
0982285.000===850k
0982293.000===750k
09.789.81.000===750k
09839.54.000===650k
0967.306.000===650k
0967.438.000 ===499k
097.881.3000===650k
0973.297.000===650k
098.63.04000===750k
0967.966.000===750k
0966657000===999k
09666.73.222===1550k
0944.855.345===499k
0942.991.345===499k
0942.996.345===499k
0945.279.456===499k
0942.352.456===499k
0948.392.456===499k
0942.417.456===399k
0945.529.456===499k
0946.652.456===499k
0944.840.456===399k
0963.199.234===499k"tk 100k"
0973.908.234===499k
0974.689.234===499k
0968.724.345===499k"tk 100k"
0963.180.345===499k
0969.297.456===499k"tk 100k"
0962.026.456===650k
0969.143.567===550k
0968.027.567===550k
0963.723.567===550k
0969.126.567===550k
0969.502.678===650k

0988886941===499k
0988886971===599k
0988886972===599k
0988886317===850k" đại phát lộc tài Thái Bình"
0988883532===750k
0988883550===750k
0988883507===650k
0988883516===650k
0988883529===650k
0988883531===650k
0988883534===650k
0988883523===650k
0988885814===550k
0988885824===550k
0988885976===750k
0988885937===650k
0988885864===750k
0988885650===650k
0988885843===650k
0988885842===650k
0988885872===650k
0988886081===950k
0988885782===850k
0988886584===850k
0988886560===999k
0988886260===999k
0988886976===999k
0988886643===1150k" đại phát lộc Đà Nẵng"
0988886984===1150k
0988885853===1150k

0969484139===280k
09.689.789.39===650k
096374.9889 ====800k
09.68.15.3686===699k " lộc phát mỗi năm, tài lộc, phát lộc"
0966689379====750k

0967.94.9889===799k
096784.8998===699k
0965478998===699k
0982.71.9119===599k
0988.65.5335===550k
0985.000.110===650k
097521.6006===350k
096.479.1881===350k
096487.7007====350k
096420.5665===350k
0963724442 ===299k
lô abba giá call
*********
0944.70.1102===699k
*********
0973.19.91.19===1999k
0975.67.76.67===1250k."ĐANG GD"
0976.04.40.04===1250k" không tử, tử không, không tử"
0973.04.40.04===1250k" không tử, tử không, không tử"
0977.06.60.06===1350k tròn số
0982.45.45.54===899k
cả lô call
*********
097.3967.012===250k
0973.378.012===250k
0973.287.012===250k
0972.476.012===250k
0972.430.012===250k
0963.966.012===250k
0963.648.012===250k
0963.629.012===250k

0962.047.123===350k
0969.327.123===399k
0965.127.123===399k
0965.217.123===399k
0965.067.123===399k
0985.219.123===499k
0967.408.123===399k
0985.207.123===499k
0968.608.234===399k
0962.443.234===399k
0965.058.234===399k
0962.180.234===399k
0962.026.234===399k
0962.068.234===399k
0984.376.234===399k

0964.375.345===399k
0969.217.345 ===399k
0962.056.345===399k
0962.075.345===399k
09.6363.1345===599k

0967.495.456===399k

0967.928.567===499k
0964.981.567====399k

0965.16.4678===699k
0969.064.678===699k
0964336678===799k
0969387789====1111k
cả lô sảnh giá call
*********
*********
0967.7.1.1995===1199k
0969.2.4.1995===1199k
0967.5.7.1992===1299k
*********
0987.11.8368===599k
0962.58.18.68==799k
0962.579.468 ===799k " 579 tiến thần tài , 468 tiến lộc phát "..."ĐANG GD"
0965.58.18.79==399k
0964840168===299k
0967463368===399k
0967.160.668===599k
0965.017.668===599k
09.678.42.668===699k
0982.997.866===850k
0966.471.688===499k
096.9494.688===699k
09.689.04.686===699k
0969.45.3668===599k

0964.603.688===499k
09.8387.1686===850k
0965.779.686===1150k
0965.94.1686===599k
0965.389.368===699k
0966689379====699k
0964.575.368===350k
096.4243.868===599k
0986.425.468===399k......"ĐANG GD"
0975.302.568===399k
0985.190.879===399k
09.68.04.07.88===650k" lộc phát, không tử, không thất, mà còn phát phát , Sim Năm Sinh 88 cực đẹp"
0964215866===399k
0964413886===599k
0964.139.886===650k
0964.1.3.4.6.8.9===550k
0964237779===699k
09643.12688===599k
096423.9779===799k
0964711639===149k
0962.01.8679 ====450k" phát lộc thần tài"
0962.115.879 ====350k
0962.9696.39===399k " đầu lộc phát 68, đuôi thần tài 39".."ĐANG GD"

0977.81.7939 === 650k" 79 thần tài lớn , 39 thần tài nhỏ"
0975.21.7939 === 650k" 79 thần tài lớn, 39 thần tài nhỏ"

096.2013.486==== 399k"Vĩnh cửu lộc 2013 bốn mùa phát lộc"
0962.495.866===399k
0975.486.986===999k"bốn mùa phát lộc, vĩnh cửu phát lộc"
*********
0966.486.684==== 799k"bốn mùa lộc phát,lộc phát bốn mùa"
0978.146.641===599k "nhất bốn mùa lôc,lộc bốn mùa nhất"
0966.516.615 ===799k
0978.165.561 ===699k
0963.912.219 ===599k
09.6213.3126 ===499k
09.6283.3826===499k
09.6285.5826===499k
*********
0976.117.9 10
0974.117.9 10 cả cặp 9 10 giá 499k

0988438887===799k
0965.33.13.23====399k
0966.29.25.29===550k
0967.31.30.38===299k
0964.809.859====199k
0969.20.24.99===199k
0962.296.299===550k
0978218838===550k
09.833338.60===999k" soi gương quá chuẩn"
0985.183.193=== 799k
09.6751.6751===999k
0964.589.989===899k
0963.498.898===799k
096920.4078====599k

0965.17.0612 "17-ae thái bình không sợ 1 ai"===399k
0982.024.135=== 799k" tiến chẵn 024, tiến lẻ 135 , tiến từ 0-5"
09.73.75.79.78===799k" thần tài - ông địa"."ĐANG GD"
0967.15.13.18====299k
0983.06.60.50===199k
09.63.69.68.60 ===299k
01254.33.44.55 ===699k
01295.181111===499K
09.15.15.18.17 ===399k
09.15.15.13.10 ===399k.

Bán cả lô 1 tr 200k

0969.21.7447
0968.978.959
0969.19.10.68
0969.217.486
0968.978.178
0969.406.118
0969.332.959
0968.979.070
0968.97.8589
0969.19.09.59
0969.21.7337
0969.333.469
0969.31.34.31
0969.315.153
0969.311.479
0969.331.607
0969.31.14.31
0969.32.8200
0969.32.8584
0969.329.207
0969.332.907
0969.334.864
0969.31.02.87
0969.312.068
0969.32.7475
0969.336.884

0973288888 … 158 trieu
09872.99999…..195tr
0975833333……48 tr
0966539999……56 tr
0987596789……28 tr
0964868886…….22 tr
0965.888668…25tr
0965.888686…25tr
0965.888686…25tr
0965.868688…25tr
0965.868886…25tr
May em nam sinh

0966.80.1994 2.3tr
0967.59.1996 1.8tr
0965.32.1983 1.2tr
0976.52.1989 2.5tr
0983.41.1992 2.5tr
0983.42.1992 2.5tr
0978.16.1995 2.5tr
0976.07.1995 2.5tr


Địa chỉ số 7 tổ 3 Giang Biên _ Long Biên _ Hà Nội
Chi nhánh 1 : 16C Đào Nguyên _ Trâu Quỳ _Gia Lâm_ Hà Nội
Chi nhánh 2 : 67 Hà Huy Tập _ Yên Viên _ Gia Lâm _ Hà Nội
Chi nhánh 3 : Hồ Xóm 1 _ Ninh Hiệp _ Gia Lâm_Ha Noi

gmail:kelangmanv@gmail.com