0.986.799.739
0.986.7997.39
o-+@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-o-+

Gía ra đi em nó la 1t3,bạn nào có số nào đẹp 10 số đổi cho mình cũng được có gì sms số trên nhé