Liên Hệ : 09.6226.0555
Toàn bộ đều sim nguyên kit , fulltime :

....................................................................................................
096777.4884 = 0967.774.884 = 950k ( dạng đẹp abba hoặc tiến độc)

....................................................................................................
096767.0468 = 09.6767.0468 = 1300k ( tiến chẳn)
....................................................................................................
096969.0060 = 09.6969.0060 = 1100k ( dạng đẹp dể nhớ và tiến cặp)
....................................................................................................
096666.0253 = 350k
....................................................................................................
096666.0540 = 350k
....................................................................................................
096666.0549 = 350k
....................................................................................................
0969.6789.58 = 900k ( ghánh đầu tiến giữa đến năm phát )
....................................................................................................
0969.6789.56 = 900k ( ghánh đầu tiến giữa đến năm lộc )
....................................................................................................
096969.1237 = 1200k ( dạng ghánh đầu tiến đuôi )
....................................................................................................
096969.0389 = 1400k ( ghánh 9 và tiến đến trường phát )
....................................................................................................
09696.94449 = 850k ( dạng ghánh đẹp + soi gương )