3DGame xin tổng hợp các game java hay nhất từ trước đến nay, các bạn chú ý đón xem nhé.
1. [IMG]http://3dgame.vn/public/images/Nin-ja-rua-icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=24]Ninja rùa[/url]
2. [IMG]http://3dgame.vn/public/images/doremon2-icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=23]Đô rê mon[/url]
3. [IMG]http://3dgame.vn/public/images/plan-zombie-icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=22]Hoa quả đại chiến Zombies[/url]
4. [IMG]http://3dgame.vn/public/images/big_icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=21]Bắn vịt[/url]
5. [IMG]http://3dgame.vn/public/images/Couter-Strike-icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=20]Counter strike[/url]
6. [IMG]http://3dgame.vn/public/images/natra-icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=19]Huyền thoại na tra[/url]
7.[IMG]http://3dgame.vn/public/images/de-che-icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=18]Đế chế[/url]
8.[IMG]http://3dgame.vn/public/images/Dap-chuot-chui-sc.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=8]Đập chuột chũi[/url]
9.[IMG]http://3dgame.vn/public/images/Chicken-invander-Ban-ga-icon.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=1]Bắn gà[/url]
10.[IMG]http://3dgame.vn/public/images/Audition_Dock_Icon_2_by_butji.png[/IMG] [url=http://3dgame.vn/download?type=2&&id=4]Audition[/url]

[url=http://3dgame.vn]tai game 3d[/url], [url=http://3dgame.vn]tai game java[/url], [url=http://3dgame.vn]3dgame[/url]
Mọi đóng góp xin gửi về: https://www.facebook.com/3DgameVN