01662558888 giá 9T (không Fix )
Giao dịch tại TQ
Mọi người quan tâm liên lạc 0988223888
Tks mọi người