01232.090.888
01257.121.888
01255.367888
01255.367999
01256.126999
01235.135999
01239.267999
01256.131999
01257.121999
0125.535.0999
01252.038999
01257.127999
01237.167999
01235.196999

01232.380.380
01259.276.276
01275.607.607
01275.608.608
01275.609.609
01275.670.670
01275.671.671
01254.951.951
01254.950.950
01254.948.948
01235.197.197
tình trạng sim nguyên kích
thanh lý nguyên lô giá 110k/sim
mua lẽ 250k /sim
liên hệ:
0966 066 366
vietcombank: 01210.0068.8600
chủ tk nguyen duy loc. mail: duylochoanganh@gmail.com
136/CMT8.QUYẾT THẮNG.BIÊN HÒA.ĐỒNG NAI (đối diện cafe Thủy Tùng 2)