091.490.8899 SIM trả trước nguyên Kit, chuyển tên chính chủ,
Giá bán sales off 2,3 triệu từ 19/8 - 20/8/2013.
Giá 3,5 triệu từ 21/8/2013 trở đi.
Liên hệ 091.999.2979