báo giá đã chuẩn -fix nhẹ chút thôi ạ
0968.66.88.66
=48tr
0913.188.999
=22tr
0977.
114.114=11tr
0967
89.89.88=6.5tr
0978.246.246
=12tr
0916.212.999=
9tr
0968.339.888=
8tr
0965.
22.8888=65tr
0964.
345.666=10tr
0969.246.888
=14tr
09.68886.555
=8.5tr
0972.96.2222
=9.5tr
0969.
233.888=9tr
0977.
56.6789=18.5tr
0984.286.888
=9.5tr
0967.
18.19.20=2.5tr
0965.
123.666=8.5tr
còn mấy em này a em có khách alo để lấy giá tốt nhất
09.6789.1333
09.6789.2333
09.6789.6333
09.6789.8333
0966.866.333
0966.996.222
0966.929.222