Sim Vina kích ảo gói Xtra để mãi mãi, TK 5k, 100k/s/l-> cả lô 1 triêu không bớt
0947.01.1386
0945.04.1386
0946.835.866
0946.972.866
0949.421.886
0947.631.866
0947.321.866
0948.204.866
0945.847.688
0946 045.866
Liên Hệ: 0948.53.63.63
Mỹ Đình - Hà Nội