Có 1 Con em Hàng Chuẩn ! Rất Đẹp : Anh em ai kết Thì Allo HotLine : 0979 272 273 cho em nhé !

Em nó là đây :

0969 2345 85 = 899K
(0969 234 585)

Fix Nhẹ Giao Lưu Tháng 8.