Em đang có khách cần dạng này, ai có inbox hoặc sms 01692222228 dùm e ạ.
Cho e cái giá nhẹ luôn :x