[CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/262/may-hut-am-edison-ed7r.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.24058400_1330187443sP62.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh

[/CENTER]
[LEFT][COLOR=#3079A7][B][URL="http://globejsc.vn/sanpham/262/may-hut-am-edison-ed7r.html"]Máy hút ẩm EDISON ED-7R[/URL][/B][/COLOR]
[h=1][B][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/53/sanpham/262/may-hut-am-edison-ed7r.html"]Máy hút ẩm EDISON ED-7R[/URL][/B][/h]÷ Công suất hút ẩm:7 lít/24 giờ (ở điều kiện nhiệt độ & độ ẩm).
÷ Công suất điện tiêu thụ: 390~620W (tùy chế độ)
÷ Thể tích bình chứa nước: 2 lít
÷ Độ ồn: 34~47dB
÷ Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha
÷ Kích thước: 475 (cao)x 290 (ngang) x 175 (dày), mm
÷ Khối lượng: 5,9 kg*


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/262/may-hut-am-edison-ed7r.html"]Xem chi tiết[/URL]
[/LEFT]
[CENTER]Giá bán :*[COLOR=#FF2624][B]8.123.248*VNĐ[/B][/COLOR]
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/945/may-hut-am-edision-ed27b--27-lit.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.59307900_13733357056.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh

[/CENTER]
[LEFT][COLOR=#3079A7][B][URL="http://globejsc.vn/sanpham/945/may-hut-am-edision-ed27b--27-lit.html"]Máy hút ẩm Edision ED-27B ( 27 Lít)[/URL][/B][/COLOR]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/53/sanpham/945/may-hut-am-edision-ed27b--27-lit.html"]Máy hút ẩm Edision ED-27B[/URL][/h]÷ Công suất hút ẩm:27 lít/24 giờ (ở điều kiện 30[SUP]o[/SUP]C, 80%)
÷ Công suất điện tiêu thụ: 480W
÷ Thể tích bình chứa nước: 2.5 lít
÷ Độ ồn: 42dB
÷ Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha
÷ Kích thước: 495 (cao)x 340 (ngang) x 220 (dày), mm
÷ Khối lượng: 13.7 kg
[URL="http://globejsc.vn/sanpham/945/may-hut-am-edision-ed27b--27-lit.html"]Xem chi tiết[/URL]
[/LEFT]
[CENTER]Giá bán :*[COLOR=#FF2624][B]7.624.939*VNĐ[/B][/COLOR]
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][URL="http://globejsc.vn/sanpham/261/may-hut-am-edison-ed16b.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.96940800_13733390466.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh

[/CENTER]
[LEFT][COLOR=#3079A7][B][URL="http://globejsc.vn/sanpham/261/may-hut-am-edison-ed16b.html"]Máy hút ẩm EDISON ED-16B[/URL][/B][/COLOR]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/53/sanpham/261/may-hut-am-edison-ed16b.html"][B]Máy hút ẩm EDISON ED-16B[/B][/URL][/h]÷ Công suất hút ẩm:16 lít/24 giờ (ở điều kiện 30[SUP]o[/SUP]C, 80%)
÷ Công suất điện tiêu thụ: 410W
÷ Thể tích bình chứa nước: 2,5 lít
÷ Độ ồn: 39dB
÷ Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha
÷ Kích thước: 508 (cao)x 362 (ngang) x 220 (dày), mm
÷ Khối lượng: 13,3 kg


[URL="http://globejsc.vn/sanpham/261/may-hut-am-edison-ed16b.html"]Xem chi tiết[/URL]
[/LEFT]
[CENTER]Giá bán :*[COLOR=#FF2624][B]5.998.283*VNĐ[/B][/COLOR]
Đã bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER][COLOR=#000000][URL="http://globejsc.vn/sanpham/260/may-hut-am-edison-ed12b.html"][IMG]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.44997300_133018616539.jpg[/IMG][/URL]


Chọn so sánh

[/COLOR][/CENTER]
[LEFT][COLOR=#000000][LEFT][COLOR=#3079A7][B][URL="http://globejsc.vn/sanpham/260/may-hut-am-edison-ed12b.html"]Máy hút ẩm EDISON ED-12B[/URL][/B][/COLOR]
[h=1][URL="http://globejsc.vn/danhmuc/53/sanpham/260/may-hut-am-edison-ed12b.html"][B]Máy hút ẩm EDISON ED-12B[/B][/URL][/h]÷ Công suất hút ẩm:12 lít/24 giờ (ở điều kiện 30[SUP]o[/SUP]C, 80%)
÷ Công suất điện tiêu thụ: 260W
÷ Thể tích bình chứa nước: 2,3 lít
÷ Độ ồn: 39dB
÷ Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha
÷ Kích thước: 490 (cao)x 365 (ngang) x 220 (dày), mm
÷ Khối lượng: 12 kg

[URL="http://globejsc.vn/sanpham/260/may-hut-am-edison-ed12b.html"]Xem chi tiết[/URL]
[/LEFT]
[CENTER]Giá bán :*[COLOR=#FF2624][B]4.981.596*VNĐ[/B][/COLOR]
Chưa bao gồm VAT
[CENTER]

[/CENTER]
[/CENTER][/COLOR][/LEFT]Nguồn: http://globejsc.vn/sanpham/261/may-hut-am-edison-ed16b.html