Phá giá lô sim trong ngày 10s/400s=4000 Ai mua lẻ call tùy số liên hệ 016789.79999 01232.77.68.68
01278.22.6886
01278.22.8668
01278.22.8686
01276.44.88.66
01235.99.8686
01256.22.8686
01238.55.8686
01232.77.6688 01239.44.88.66