Bán thanh lý
098.421.5678
Lùi như tiến - Tiền như núi
Giá thanh lý chỉ có 5.678.910 VNĐ
Mua sim liên hệ: Mr.Cần_0985.910.910 hoặc 098.421.5678